Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad bestaat uit werknemers van Scalda. Zij vertegenwoordigen het personeel op bestuurlijk niveau. De raad heeft medezeggenschap in bepaalde besluiten die door het College van Bestuur worden genomen. Het gaat hier voornamelijk om belangrijke beslissingen die te maken hebben met financiën, de organisatie als geheel of het sociale beleid. Maandelijks vindt er een overlegvergadering plaats tussen de Ondernemingsraad en het College van Bestuur. 

De personen in de Ondernemingsraad worden elke vier jaar gekozen. Medewerkers van Scalda kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen als zij minstens één jaar in dienst zijn. 

De Ondernemingsraad van Scalda bestaat uit: 

Voorzitter  

  • Annika Hofstede

Secretaris  

  • Rob van der Eijk

Leden 

  • Jeroen Allaart
  • Jacintha Bogaert
  • Anja La Heijne
  • Sonja de Meijer
  • Toine Piscaer
  • André Stroo
  • Peter de Waal

Secretariaat  

  • Sandra Boonman