Overeenkomsten

BPV-overeenkomst / Praktijkovereenkomst

Heb je een erkend leerbedrijf gevonden en wordt er een arbeidscontract getekend, dan dient de periode van praktijkleren vastgelegd te worden in een overeenkomst tussen de school, jezelf (bij minderjarigheid ook je wettelijke vertegenwoordiger) en het leerbedrijf. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van de verschillende partijen vermeld. Zo'n overeenkomst wordt een BPV-overeenkomst of praktijkovereenkomst (POK) genoemd.

School & stage

Voor de Beroeps Opleidende Leerwegen (BOL) start de BPV bij opleidingsniveau 2 met 50-60% van de opleiding; bij niveau 3 zo'n 40 tot 50% en bij niveau 4 een 30 tot 40%. Voor aanvang van elke stageperiode worden de stagegegevens vastgelegd in een overeenkomst. Deze BPV-overeenkomst/ Praktijkovereenkomst dient te worden ondertekend door de school, jezelf (bij minderjarigheid ook je wettelijke vertegenwoordiger) en het leerbedrijf.

Het kan zijn dat je een Praktijkovereenkomst nodig hebt in een andere taal. Hieronder vind je voorbeelden daarvan. Je kunt een invulexemplaar opvragen bij het BPV-bureau van jouw locatie.

Engels / English

Duits / Deutsch

Frans / Français

Spaans / Español

Onderwijsovereenkomst

Voor alle studenten geldt dat zij voor het begin van hun opleiding een onderwijsovereenkomst (OOK) dienen te ondertekenen. Deze overeenkomst regelt de rechten en plichten van instelling (school) en studenten (jij dus). De overeenkomst wordt, als je bent toegelaten tot de opleiding, in tweevoud toegezonden met de plaatsingsbrief en dient binnen twee weken ondertekend te zijn geretourneerd. Ben je 18 jaar of ouder dan mag je zelf tekenen, ben je nog geen 18 jaar dan moet ook je wettelijke vertegenwoordiger de overeenkomst ondertekenen. Op de onderwijsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kan je hieronder bekijken.