Vakantieregeling

Hieronder worden per vakantie de eerste en, indien van toepassing, de laatste vakantiedag aangegeven:

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie
maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021

Kerstvakantie
maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie
maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022

Goede vrijdag
vrijdag 15 april 2022

Pasen
maandag 18 april 2022

Meivakantie
maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart
donderdag 26 mei 2022

Pinksteren
maandag 6 juni 2022

Zomervakantie
maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022

Vakanties/vrije dagen buiten het hierboven aangegeven schema worden in principe niet toegestaan. In sommige gevallen zullen enkele dagen van de vakantie nodig zijn voor beroepspraktijkvorming of om stage te lopen. Het is daarom raadzaam om voorzichtig te zijn met het maken van vaste afspraken, zoals bijvoorbeeld het boeken van vakanties en een vakantiebaan