De "Keuzecarrousel"

De “keuzecarrousel” is bedoeld voor studenten:

  • met een vmbo/mavo diploma en nog geen keuze hebben gemaakt voor een vervolgopleiding;
  • die in havo 4 of 5 zitten, die overstappen naar het mbo, maar nog niet weten welke opleiding ze willen doen;
  • binnen het mbo die willen overstappen naar een andere opleiding en nog geen nieuwe keuze hebben gemaakt;
  • die niet kunnen instromen in de opleiding van hun keuze en een 2e keuze moeten maken.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gedurende 3 dagen wordt onder begeleiding van een coach gewerkt aan: wie ben ik, wat wil ik en wat past bij mij? (Hierbij wordt rekening gehouden met de opleidingen die nog plaatsen beschikbaar hebben bij Scalda.)
  • Het is de bedoeling dat de student komt tot een keuze van maximaal 2 opleidingen.
  • N.a.v. van de gemaakte keuzes gaat de student 2 dagen meelopen bij de gekozen opleidingen voor de zomervakantie. Na de zomervakantie vindt er in plaats van meeloopdagen een voorlichting plaats over de gekozen opleiding(en).
  • Tijdens het eindgesprek met de coach wordt de gemaakte keuze besproken en vervolgens meldt de student zich aan bij de gekozen opleiding.

Voor het aanbieden van de keuzecarrousel volgen we de richtlijnen van het RIVM. Na aanmelding informeren we u over de definitieve opzet en de locatie van het programma.

Het totale programma duurt ongeveer anderhalve week en start voor en na de zomervakantie op de volgende data:

  • Woensdag 8, 15 en 22 september

Voor vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met:
Michel Meulmeester via 06 11 62 32 75 of  [email protected]
Patricia Hinneman via 06 12 06 94 48 of [email protected]